Contact to the OBC group

Warsaw University of Technology
Faculty of Chemistry
Department of Physical Chemistry
Laboratory of Synthesis and Structural Investigation of Organoboron Compounds

Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny
Zakład Chemii Fizycznej
Laboratorium Syntezy i Badań Struktur Związków Boroorganicznych

Noakowskiego 3
00-664 Warsaw, Poland

e-mail: spor@ch.pw.edu.pl
phone: (+48) 22 234 57 37
fax: (+48) 22 628 27 41